διαφύσει

διάφυσις
germination
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
διαφύσεϊ , διάφυσις
germination
fem dat sg (epic)
διάφυσις
germination
fem dat sg (attic ionic)
διαφύ̱σει , διαφύομαι
germinate
aor subj act 3rd sg (epic)
διαφύ̱σει , διαφύομαι
germinate
fut ind mid 2nd sg
διαφύ̱σει , διαφύομαι
germinate
fut ind act 3rd sg
διαφύσσω
draw continually
aor subj act 3rd sg (epic)
διαφύσσω
draw continually
fut ind mid 2nd sg (doric aeolic)
διαφύσσω
draw continually
fut ind act 3rd sg (doric aeolic)
διαφυσάω
blow in different directions
pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic)
διαφύ̱σει , διαφυσάω
blow in different directions
pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic)
διαφυσάω
blow in different directions
imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic)
διαφύ̱σει , διαφυσάω
blow in different directions
imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.